Nu aveti nici un produs in cosul de cumparaturi

Echipa ARHITECTURAZ intocmeste si sustine documentatii privind reglementarile urbanistice, de tip PUD, PUZ la nivelul comisiilor specializate ale primariilor judetelor din Romania.

PUD  - plan urbanistic de detaliu

- se intocmeste de catre un arhitect urbanist cu drept de semnatura in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR)

- se intocmeste la initiativa beneficiarului prin Certificatul de Urbanism, costurile de proiectare si avizare fiind suportate de catre beneficiar suplimentar fata de costurile proiectului constructiei

- prin aceasta documentatie se pot modifica retragerile constructiilor propuse fata de limitele de parcela, aliniamentul constructiilor propuse in raport cu cladirile existente invecinate, accesele propuse in cadrul proprietatii.

- se realizeaza doar pentru parcela studiata

- documentatia contine: inaltimea maxima, procentul de teren ocupat, coeficientul de ocupare al terenului, retragerile minime admise si destinatia obiectivului

 

ETAPELE  DELURARII  PROIECTULUI  DE  URBANISM  PT  PUD

- intocmira si obtinerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea aprobarii PUD

- realizarea studiilor de teren – ridicare topogarfica

- intocmire PUD ca parti desenate sic a parte scrisa (regulament de urbanism)

- informarea populatiei (anunt in ziar, panou de informare la teren, anunt de informare la Primarie)

- obtinerea avizelor tehnice solicitate prin Certificatul de Urbanism

- sustinerea documentatiei PUD in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primariei sau consiliului judetean pe raza careia se afla terenul studiat

- realizarea de modificari si/sau completari ale documentatiei conform avizului comisiei daca sunt cerute

- sustinerea finala a documentatiei PUD si aprobarea acesteia de catre CTUAT

- aprobarea in sedinta Consiliului Local

- redactarea Hotararii de Consiliu (HCL) privind decizia de aprobare a PUD

- dupa obtinerea HCL se poate incepe proiectarea cladirilor pentru care s-a obtinut PUD

 

PUZ   - plan urbanistic zonal

- se intocmeste de catre un arhitect urbanist cu drept de semnatura in Registrul Urbanistilor din Romania (RUR)

- se intocmeste la initiativa beneficiarului printr-un Studiu de Oportunitate si a Certificatului de Urbanism, costurile de proiectare si avizare fiind suportate de catre beneficiar suplimentar fata de costurile proiectului constructiei

 - Studiu de Oportunitate fiind absolut necesar deoarece PUZ implica interventia dorita de catre beneficar la nivel de zona, cu reglementari pentru parcela studiata dar si pentru cele invecinate, prin urmare trebuie studiat cum afecteaza propunerea beneficarului zona si ce oportunitati ofera. Prin studiu de oportunitate se studiaza si daca mai exista un PUZ in vigoare pe terenul studiat si daca propunerea este mai profitabila sau nu pentru zona

- se pot modifica toti parametri specificati de catre PUD la care se mai adauga modificarea POT-ului (procent de ocupare al terenului), CUT (coeficient de utilizare al terenului), regimul de inaltime, schimbarea folosintei terenului (din teren agricol se poate schimba in teren construibil prin PUZ), scoaterea din extravilan si introducerea in intravilan a parcelei studiate si racordarea acceselor pentru terenul studiat.

 

ETAPELE  DELURARII  PROIECTULUI  DE  URBANISM  PT  PUZ

- intocmira si obtinerea documentatiei pentru obtinerea Certificatului de Urbanism in vederea aprobarii PUZ

- realizarea studiilor de teren – ridicare topogarfica

- intocmire Studiu de Oportunitate

- informarea populatiei asupra realizarii Studiului de Oportunitate pentru o anumita zona (anunt in ziar, panou de informare la teren, anunt de informare la Primarie)

- sustinerea Studiului de Oportunitate in cadrul Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului (CTUAT) din cadrul primariei sau consiliului judetean pe raza careia se afla terenul studiat

- aprobarea Studiului de catre CTUAT si transmiterea deciziei catre proiectant si beneficiar

- intocmire PUZ ca parti desenate sic a parte scrisa (regulament de urbanism)

- informarea populatiei (anunt in ziar, panou de informare la teren, anunt de informare la Primarie)

- obtinerea avizelor tehnice solicitate prin Certificatul de Urbanism

- sustinerea documentatiei PUZ in cadrul CTUAT din cadrul primariei sau consiliului judetean pe raza careia se afla terenul studiat

- realizarea de modificari si/sau completari ale documentatiei conform avizului comisiei daca sunt cerute

- sustinerea finala a documentatiei PUZ si aprobarea acesteia de catre CTUAT

- aprobarea in sedinta Consiliului Local

- redactarea Hotararii de Consiliu (HCL) privind decizia de aprobare a PUZ

- dupa obtinerea HCL se poate incepe proiectarea cladirilor pentru care s-a obtinut PUZ